FANDOM


Images-28

Den nye.

Images-30

Den gamle


NRK2 (tidligere skrevet NRK TO) er en norsk TV-kanal som startet sine sendinger høsten 1996.

Kanalen startet sine ordinære sendinger den 1 september 1996, men allerede dagen før, klokken 22.00, ble det sendt et direktesendt samsendingsshow, ledet av Trond-Viggo Torgersen, på både NRK1 og NRK2. Søndag den 1. september var den første ordinære sendedag, og ca 880 000 personer var innom kanalen i løpet av den første kvelden. Kanalen skulle fra starten av være ungdomsorientert og hadde personer mellom 15 og 35 år som hovedmålgruppe. I de 11 årene som kanalen eksisterte, før den endret profil, ble det i hovedsak sendt kultur-, underholdnings og musikk-programmer.

I forbindelse med opprettelsen av NRK3 ble NRK2 fra 3 september 2007 omdannet til en fakta- og aktualitetskanal, med vekt på nyheter, dokumentarer og annet faktastoff, samt noe kulturstoff.

Kanalen brukte betegnelsen NRK TO fra starten til 4 september 2000

1 februar 211 ble kanalen NRK3 HD lansert. Denne sender de samme programmene som NRK2, men vil sende tilgjengelige programmer i HD-kvalitet.

Den hadde en dekningsgrad på 88,6% i 2007.

Distribusjon Edit

NRK2 distribueres i det digitale bakkenettet, over satellitt og kabel-TV. Ettersom NRK2 opprinnelig hadde lav dekningsgrad (rundt 50%) i det analoge bakkenettet, har NRK2 vært omdiskutert og tatt opp i Stortinget en rekke ganger. Utbyggingen av NTVs digitale bakkenett har imidlertid gitt alle husstander i Norge tilgang til hele NRKs TV-tilbud. De som ikke har tilgang til det digitale bakkenettet får istedet satellitt-TV, slik at alle nå får inn NRK2.

Historie (1996-2007) Edit

RK2 skulle opprinnelig virke både som en avlastningskanal for NRK1 og som en ungdomskanal. På kveldstid ble det tidligere sendt mye filmer og serier i tillegg til programmer som er sendt på NRK1. På dagtid har sendeprogrammet som regel bestått av interaktiv underholdning som for eksempel chatting. I 2003 begynte programmet Svisj , som har blitt sendt utenom det vanlige programmet om natten og på dagtid. Det bestod i hovedsak av chatting og musikkvideoer som seerne kan stemme på ved hjelp av tekstmeldinger. Noen ganger var det i stedet for musikkvideoer andre typer opptak som kunne velges, for eksempel sport eller Autofil-innslag. På tross av at over 800 000 seere var innom kanalen den første sendedagen i 1996 var seertallene heller labre den første uken. Nyhetssendingene kom best ut av det med 156 000 seere på det meste. Til sammenligning hadde TV2-nyhetene 567 000 seere og Dagsrevyen 769 000 seere samme dag. Eva Bratholms «Bokbadet» kommer helt nede på 46. plass med bare 22 000 seere. Høsten 1996 ble skuffende for NRK2 tatt seertallene i betrakting, som sjelden oversteg 100 000. Vinteren 1997 begynte imidlertid ting å snu, og i løpet av mars passerte de TV3 og lå omtrent likt med TVNorge med seertall på rundt 200 000 på de mest sette programmene som Norge i dag og Absolutt.


Lokale sendinger Edit

I enkelte deler av landet sendes det lokalfjernsyn over NRK2s bakkesendere på tider NRK selv ikke benytter senderne.[7] Denne innrømmelsen oppstod etter at TV Oslo mistet konsesjonen på lokale TV-sendinger i Oslo på bekostning av en kommersiell aktør. TV Oslo var på den tiden et nettverk av religiøse TV-aktører, blant andre Evangeliesenteret TV, Acem TV, Familiekanalen, en islamsk kanal og lokalfjernsyn fra avisen Aker Avis/Groruddalen. Man ville da gi disse en mulighet til å fortsette sendingene sine uten å innrømme dem enerett på lokale sendinger i området. Trolig av denne grunn er Svisj, et SMS-basert musikkshow, oppsatt med sendeslutt klokken 06.00 – programmet fortsetter der det ikke sendes lokalfjernsyn, samt over satellitt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.